ÇOCUKLARDA ASTIM VE ALERJİ

Normal kişilerin karşılaştığında sorun yaşamadığı bazı maddelere alerjen, alerjik kişinin bunlara verdiği anormal cevaba ise alerji diyoruz. Alerjik olmayan bir kişi, baharda çayır ve ağaçların arasında rahat bir piknik yapabilirken, alerjik olan ve polen duyarlılığı geliştirmiş bir kişi ise böyle bir ortamda şiddetli hapşırma, burunda ve gözde akıntı, kaşıntı ve öksürüklerle alerjik bir kriz yaşayabilir. Alerjen dediğimiz maddeler; ev tozu akarları, ...
Keşfet

14 MART TIP BAYRAMI

1683 Viyana bozgunu ile başlayan Osmanlı’nın gerileme süreci 19.yy’da yeni bir ordu kurma fikrini gündeme getirir. Yeni ordunun ihtiyaçlarını karşılayacak can kayıplarını en aza indirecek çağın gereklerine göre donanmış hekim yetiştirme fikrinin bir sonucu olarak da II. Mahmut hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi’ye bu görevi verir. Yeni Tıp Okulu Tıphane-i Amire adı ile 14 Mart 1827’de İstanbul Beyazıt meydanında bir konakta kurulur. Daha sonra G...
Keşfet

Bebeklik Egzeması (Atopik Dermatit)

Bebeklik egzeması (Atopik dermatit), kalıtsal olarak allerjiye yatkın bireyin ilk görülen allerjik hastalığıdır. Her 10 çocuktan 1-2 sinde görülebilmekte ve sıklığı tüm diğer allerjik hastalıklarda olduğu ğibi giderek artmaktadır. Bebeklik egzeması (Atopik dermatit), kalıtsal olarak allerjiye yatkın bireyin ilk görülen allerjik hastalığıdır. Her 10 çocuktan 1-2 sinde görülebilmekte ve sıklığı tüm diğer allerjik hastalıklarda olduğu ğibi giderek artmakta...
Keşfet