VARİS TEDAVİSİ

VARİS TEDAVİSİ

Varis tedavisi varisin tipine ve doppler ultrason sonucuna göre kaçak derecesine göre belirlenir.

Skleroterapi

4mm den küçük retiküler varisler veya telenjiektazi ya da spider anjiom mevcutsa derin ya da yüzeysel venöz yetmezlik hastalığı olmadığı belgelenen veya yüzeyel venöz yetmezliği tedavi edilmiş hastada uygulanabilecek tedavi seçeneklerindendir. Bu yöntemde belirginleşmiş olan vene ince uçlu iğneler ile enjeksiyonlar yapılır. Amaç alkol bazlı ilaçları bu damarlara zerk ederek damarın içinde bir reaksiyon oluşturmaktır. Sonrasında elastik bandajlarla kompresyon oluşturulduğunda bu damarlar yapışarak daha fazla kan akımına müsade etmezler ve sonuçta kaybolurlar. Bu yöntem havaların serin olduğu zamanlarda uygulanırsa daha iyi sonuç alınmaktadır, zira sıcak havalarda bu damarlar genişleme eğilimindedirler. damar çapı ne kadar küçükse tedaviye alınan yanıt o denli başarılıdır.

Exolaser

4mm den küçük retiküler varisler veya telenjiektazi ya da spider anjiom mevcutsa derin ya da yüzeysel venöz yetmezlik hastalığı olmadığı belgelenen veya yüzeyel venöz yetmezliği tedavi edilmiş hastada uygulanabilecek diğer tedavi seçeneklerindendir. Bu yöntemde laser ışınları cilt dışından retiküler veya telenjiektatik damarlar üzerine tatbik edilmek suretiyle damarı yakarak yok eder. İşlemden yarım saat kadar önce topikal anestetik kremler uygulanırsa daha az ağrılı olur.

Geleneksel (konvansiyonel) Stripping Operasyonu

Doppler sonucuna göre derin ve yüzeysel venlerin kesişim noktasındaki kapakçıkta (safenofemoral junction) 3 veya 4. derecede kaçak olan hastalarda normal ven çapının 2 kat veya daha fazla arttığı durumlarda uygulanan klasik tedavi yöntemidir. Bu işlemde genel anestezi veya spinal anestezi uygulanmış olan hastanın genişlemiş toplardamarı biri ayak bileğinde ikincisi kasıkta olmak üzere 2 kesiyle çıkarılmasıdır. hasta damarın içinden çelik bir halat gecirilir, alt uçtan damara bağlanır. Damar alt ve üst taraftan serbestlendikten sonra bu halat vasıtasıyla çekilerek damar çıkarılır. Normal damar hattının dışında kalan diğer varisler operasyon öncesinde işaretlenir. bu işlem sonrası bu damarlar da birer cmlik kesiler ile çıkarılır (pake eksizyonu). Bu yöntem yeni gelişen yapıştırma veya endovenöz laser uygulamaları nedeniyle artık daha az uygulanmaktadır. yeni yöntemler hem tyeknik olarak daha kolaydır. hem de ameliyat sonrası hastanın iyileşme süreci daha kısadır. geleneksel yöntemde adetea yolunarak çıkarılan damara bağlı damarların uçları açıkta kaldığından biraz kanlı bir operasyondur ve buna bağlı olarak ameliyat sonrası dönemde hasta ilk 10 gün yürümekte zorlanır, tam iyileşme de yaklaşık 1 ay kadar sürer.

Endovenöz Laser Stripping

Doppler sonucuna göre derin ve yüzeysel venlerin kesişim noktasındaki kapakçıkta (safenofemoral junction) 3 veya 4. derecede kaçak olan hastalarda normal ven çapının 2 kat veya daha fazla arttığı durumlarda uygulanan modern tedavi yöntemidir. Bu tedavide venin kasık bölgesindeki çapı 7mm altında olursa başarı oranı yüksektir. Bu işlem genel anestezi, spinal anestezi veya tümesan anstezi ile yapılabilir.İşlemde ultrason ile hasta ven bulunur, ya 1 cmlik bir kesi ile ya da hiç kesi yapılmadan ayak bileği veya diz iç kısmı hizasından bir kateter vasıtasıyla damara ulaşım sağlanır. Sonrasında laser probu buradan yerleştirilir ve kasıktaki derin-yüzeyel ven kavşağına kadar ilerletilir (ultrason ile görüntülenerek). Laser ışınları vasıtasıyla damar içinden yakılarak kapatılır. OPerasyon yaklaşık 10 dakika kadar sürer. Eşlik eden diğer damarlar varsa yine operasyon öncesi işaretlenerek birer cmlik kesilerle çıkarılır (pake eksizyonu). Operasyon sonrası spinal anestezinin etkisi geçince veya yaklaşık 4-5 saat sonra hasta yürütülür, aynı akşam ya da ertesi gün hasta rahatça yürüyerek taburcu edilir.

Variclose (yapıştırma) Yöntemi

Doppler sonucuna göre derin ve yüzeysel venlerin kesişim noktasındaki kapakçıkta (safenofemoral junction) 3 veya 4. derecede kaçak olan hastalarda normal ven çapının 2 kat veya daha fazla arttığı durumlarda uygulanan diğer modern tedavi yöntemidir. Bu yöntemde genel ya da spinal anestezi kullanımı gerekli değildir. İşlemde hasta damar ultrason ile bulunur, bir kateter vasıtasıyla damara ulaşım sağlanır. yapıştırıcı bir madde taşıyan kateter buradan yerleştirilir ve kasıktaki derin-yüzeyel ven kavşağına kadar ilerletilir (ultrason ile görüntülenerek). Bu seviyede yapıştırıcı zerk edilir ve damar kapatılır. Lokal anestezi ile uygulanması, diğer yöntemlerden daha kolay uygulanabilir olması, radyofrekans veya endovenöz laser gibi termal ablasyon oluşturmadığından sinir veya cilt hasarı oluşturmaması, kısa işlem süresi,hızlı sonuç alınması ve hemen taburculuk gibi avantajları vardır.

VARİS TEDAVİSİ

VARİS TEDAVİSİ

VARİS TEDAVİSİ