Mini Bentall Ameliyatı (3,2 cm)

Aort Kapak değişimi, Asendan (Çıkan) Aort değişimi ve Koroner Re-Implantasyon (Her iki kalbi besleyen damarın yeni değiştirilen grefte takılması işlemi) = Bentall Ameliyatı. Hugh Henry Benthall (1920-2012) tarafından ilk kez 1966 yılında gerçekleştirilen bu kompleks ameliyat günümüz minimal invasiv kalp cerrahisinde sternum (İman tahtası) bütünlüğünü koruyarak yapılabilmektedir.


Mini Bentall Ameliyatı (3,2 cm)

İngiltere’nin ilk Kalp Cerrahı Profesörü olma ünvanına sahip Hugh Henry Bentall, 1920 yılında Worthing kasabasında dünyaya gelir. St. Bartholomew’s Hospital (Londra) da Tıp Fakültesinde okuyan Bentall Hammersmith Hospital’de 30 yıl görev yapmıştır. 1959 da Genel Cerrahi yaparken Moskova (Rusya) ya giden Bentall, ilk kez orada kalp ameliyatı yapma şansına sahip olur ve 200 kalp ameliyatını seyreder. Ülkesine döndükten sonra ilk kalp deliği ameliyatını İngiltere’de gerçekleştirir. Bu ameliyat BBC’de “Hayatınız Onların Elinde” isimli bir diziye konu olur. 1966 yılında kendi ismi verilen ameliyatı (Bentall Prosedürü) bir Marfan Sendromlu hastaya uygular. Burada tek seferde Çıkan Aort, Aort Kökü, Aort Kapağı değiştirilir ve kalbi besleyen damarlar önce genişleyen aort damarından çıkarılıp, yeni sunni damara tekrar dikilir. Bu ameliyat o tarihten bu yana yaygın bir şekilde kalp cerrahisinde uygulanmaktadır.

Kapak resminde de görüldüğü üzere artık Bentall ameliyatı oldukça küçük kesilerden yapılabilmektedir (3,2 cm). Her geçen gün gelişen Kalp Cerrahisi hem hastaların kemik bütünlüğünü koruyarak, hem de mükemmel kozmetik sonuçlar ile ilerlemektedir. Femoral Kanülasyon ve Mini-Sternotomi tekniği ile yapılan bu ameliyatların sonuçları standart (açık) cerrahi ile rekabet edecek düzeydedir.