MIDCAB

MIDCAB nedir?

Açık kalp cerrahisi ile ya da çarpan kalpte bypass ameliyatları için klasik yöntemde kalbe ulaşmak için sternum yani iman tahtasının kesilmesi gerekmektedir. Bu yöntem için geniş bir kesi gerekmekte, ameliyat sonrası nekahat dönemi de uzamaktadır. Hastalar en az 1 ay yan yatamamakta, otururken, kalkarken veya yatarken çok dikkatli hareket etmek zorunda, hatta destek almak durumunda kalmaktadır. Bu durum hastanın ameliyat öncesi sosyal hayatına dönüş süresini belirgin biçimde uzatmakta ve konfor seviyesini ciddi derecede düşürmektedir. MIDCAB tekniğiyle;

 • Yaklaşık 6 cmlik bir kesi ile sol meme altından kaburgaları açarak işlem yapılır
 • LIMA adı verilen ve bypass cerrahisinin olmazsa olmazı olan atardamarı buradan hazırlanır
 • Bypass cerrahisini bu anahtar deliği olarak tabir edilen küçük alandan çarpan kalpte ya da kalbi durdurarak, kalp akciğer makinesi yardımıyla yapılabilir. Bu teknik yapılacak bypass damar sayısında bir kısıtlamaya sebep olmamaktadır, tam revaskülarizasyon sağlanabilmektedir. Yani klasik cerrahide büyük kesi ile yapılan tüm cerrahi müdahaleler bu küçük kesiden de yapılabilmektedir.
 • Daha çabuk iyileşme (1,2,5,6)
 • Daha hızlı taburculuk (1,2,5,6)
 • Daha az kan ve kan ürünü ihtiyacı (2,4,5)
 • Daha az nörolojik komplikasyonlar (ascendan aorta müdahale olmadığında veya off-pump vakalarında) (1-3,5)
 • Ortalama yaşam beklentisinin devamlı arttığı çağımızda yaşam standartlarımızın da sedanter yönde değişime meyil etmesinden, her geçen gün koroner arter hastalığı artmakta, ve bunlara bağlı olarak gelecek yıllarda tekrar bypass cerrahisi 2., 3.hatta 4. Kez bile ihtiyaç haline gelebilmektedir. İlk ameliyatta MIDCAB tercih edildiğinde, çok daha az yapışıklık olacağından sonraki yapılacak kalp ameliyatlarında cerrahi komplikasyonların belirgin biçimde azalacağı düşünülmektedir.
 • Eğer daha önceden radyoterapi benzeri bir tedavi alınmışsa
 • Daha önceden kalp cerrahisi olunmuşsa yapışıklıklar nedeniyle
 • Geçirilmiş Akciğer ameliyatları (Sol tarafta) varsa.
 • Aortta ciddi kireçlenme varsa

MIDCAB avantajları nelerdir?

Daha küçük kesi ve yara gibi avantajlarına ek olarak

Kim MIDCAB olabilir?

Bypass adayı olan her hasta MIDCAB olabilir. Nadir istisnalar mevcuttur:

MIDCAB

Referanslar

1. Al-Ruzzeh S, Mazrani W, Wray J, Modine T, Nakamura K, George S, Ilsley C, Amrani M. The clinical outcome and quality of life following minimally invasive direct coronary artery bypass surgery. J Card Surg. 2004 Jan-Feb;19(1):12-6. doi: 10.1111/j.0886-0440.2004.04003.x. PMID: 15108783.

2. Kettering K, Dapunt O, Baer FM. Minimally invasive direct coronary artery bypass grafting: a systematic review. J Cardiovasc Surg (Torino). 2004 Jun;45(3):255-64. PMID: 15179338.

3. Piątek J, Konstanty-Kalandyk J, Kędziora A, Hyochan Song B, Wierzbicki K, Darocha T, Sobczyk D, Kapelak B. Minimally invasive direct coronary artery bypass (MIDCAB) – safety assessment in own material. Przegl Lek. 2017;74(2):62-5. PMID: 29694007.

4. Zhang L, Cui Z, Song Z, Yang H, Fu Y, Gong Y, Ling Y. Minimally invasive direct coronary artery bypass for left anterior descending artery revascularization – analysis of 300 cases. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2016 Jan;10(4):548-54. doi: 10.5114/wiitm.2015.55842. Epub 2015 Nov 30. PMID: 26865891; PMCID: PMC4729728.

5. Xu Y, Li Y, Bao W, Qiu S. MIDCAB versus off-pump CABG: Comparative study. Hellenic J Cardiol. 2020 Mar-Apr;61(2):120-124. doi: 10.1016/j.hjc.2018.12.004. Epub 2019 Jan 25. PMID: 30685419.

6. Subramanian VA, Patel NU. Current status of MIDCAB procedure. Curr Opin Cardiol. 2001 Sep;16(5):268-70. doi: 10.1097/00001573-200109000-00002. PMID: 11584163.