KARBONDİOKSİT ANJİYOGRAFİ


KARBONDİOKSİT ANJİYOGRAFİ

KARBONDİOKSİT ANJİYOGRAFİ

Karbondioksit eskiden beri tıp alanında kullanılmaktadır. Renksiz ve kokusuz bir gazdır. Yapılan hayvan ve insan çalışmalarında damar içi kullanımının da güvenli olduğu gösterilmiştir. Geleneksel anjiyografide kullanılan kontrast boya maddeleri ile böbrek yetmezliği ve alerji riskleri (anaflaktik sok gibi) bulunmaktadır. Bu riskler yaşlılık, uzun süren anjiyo işlemi ve çeşitli hastalıklar (kalp yetmezliği, seker hastalığı gibi) bulunması durumunda artmaktadır. Özellikle böbrek yetmezliği değerini gösteren kreatinin yükseldiği durumda boya maddesine bağlı yetmezlik riski daha da artmaktadır. Karbondioksit insan vücudu için %100 biyolojik uygun maddedir. Yani insan vücudu ile yan etki oluşturacak reaksiyona girmez. Gaz formunda kalarak kan ile karışmaz. Alerji oluşturmaz. Böbrek ve karaciğer üzerine yıkıcı veya toksik etkisi yoktur. Vücuttan akciğer yolu ile atılmaktadır. Şuan için karbondioksitli anjiyografi işlemi beyin, kol ve kalp damarları için uygulanamamaktadır. Sadece bacak ve karın damarları için uygulama söz konusundur. Karbondioksit anjiyografisi, geleneksel kontrast boyalı anjiyografi işlemine benzer şekilde yapılmaktadır. Hastanede koroner anjiyografi laboratuvarında koldan veya bacaktan işlem gerçekleşmektedir. Karbondioksit kaynaklı ek girişim veya hazırlık söz konusu değildir. Akışkanlığı kontrast boya maddelerinden daha düşük olduğu için çok küçük kateterlerle bile uygulanabilmektedir. Kan ile karışmadığı için, kontrast boya maddelerde karşılaşılabilen ve anjiyografide çeşitli sıkıntılara yol açan küçük kateter içi pıhtı oluşumu izlenmemektedir. Özellikle böbrek yetmezliği olan ve diyabet gibi risk faktörleri olan hastalarda bacak ve karın damarlarının görüntülenmesinde geleneksel kontrast boyalara iyi bir alternatiftir. Ayrıca, alerji yapmaması karbondioksit anjiyografisinin diğer bir tercih sebebidir.

Doç. Dr. Aksüyek Savaş Çelebi

KARBONDİOKSİT ANJİYOGRAFİ