tn_TNOmFe

C V Turkish

Prof. Dr. Hamide Kart Köseoğlu

Dr. Hamide Kart Köseoğlu
İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı

E-Mail Adresi: hkkoseoglu@gmail.com

Doğum Yeri & Tarihi: Konya/1965

Çalışma Saatleri: Hafta İçi: 08.30–18.00 Hafta Sonu: 08.30–13.00

EĞİTİM BİLGİLERİ VE KARİYERİ

1992 Haccetepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

1993-1997 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi

1998-2000 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Yan Dal uzmanlık Eğitimi

MESLEKİ DENEYİMİ

1997-1998 Başkent Ünv. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İç Hast. Uzmanı

2000-2002 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Romatoloji Uzmanı

2002-2004 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Yrd. Doç

2004-2010 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Doçent

2010-2013 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Profesör

2013-2015 Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Profesör

2015- TOBB ETÜ Hastanesi İç Hastalıkları ve Romatoloji Kliniği, İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı

TIBBİ İLGİ ALANLARI

İç Hastalıkları

Romatolojik Hastalıklar

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER VE KURULUŞLAR

Ulusal Dernekler:

Türkiye Romatoloji Derneği

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Doktora Tezleri

Tezin adı: Etyolojisi Bilinmeyen Romatoid Faktör Pozitifliğinin Hepatit C Virus,
Kriyoglobülin Diğer Sistemik Hastalıklar ve Romatolojik Bulgularla İlişkisi’.
Tezin türü:Klinik çalışma/İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi
Tezi yapan: Duygu Ersözlü-Bozkırlı (2005)

Tezin adı:Namazın Osteoartrit ve Osteoporoz Üzerine Etkisi
Tezin türü:Klinik çalışma/Romatoloji Bilim Dalı Yan Dal Uzmanlık Tezi
Tezi Yapan:Sema Yılmaz (2006)

Tezin adı:Ankilozan Spondilitte Anti-BIP antikorları
Tezin türü:Klinik çalışma/Romatolojiş Bilim Dalı Yan Dal Uzmanlık Tezi
Tezi Yapan:Orhan Eren (2007)

Tezin adı: Kronik Periton ve Hemodiyaliz Hastalarında Enflamasyon Belirteçlerinden
Eritrosit Sedimentasyon Hızı Ve C Reaktif Protein İle İlişkili Laboratuvar Ve Klinik
Parametreler.
Tezin türü:Klinik çalışma/Romatolojiş Bilim Dalı Yan Dal Uzmanlık Tezi
Tezi yapan: Dr .Murat Gencer (2009)

Tezin adı: Fibromiyalji ve metabolik sendrom
Tez türü: Klinik çalışma/İç Hastalıkları uzmanlık tezi
Tezi yapan: Tahir Darçın/yazım aşamasında

İdari Görevler

1997-1998 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplam Kalite Merkezi Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinatörlüğü

1997-1998 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı-Protokol Hekimliği

1998-2010 Başkent Ünivesitesi Tıp Fakültesi Genel Dahiliye Servis ve Poliklinik sorumlu hekimi

2003-2010 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim Komisyonu Üyesi

2003-2009 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İntörn Doktor Eğitim Sorumlusu

2004-2007 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Koordinatör Yardımcısı

2007-2010 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Koordinatörü

2005-2006 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Birim Üyesi

2005-2006 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Birimi Üyesi

2008 -2010 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Başhekim Yardımcısı

2009-2010 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Akreditasyon Komisyonu Üyesi

2007-2010- Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Birimi Üyesi

2009-2010 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasta Hakları Komisyonu Başkanı

2009-2010 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyonları Komisyonu üyesi

2010-2013 Fatih Üniversitesi Romatoloji Bilim Dalı Başkan

Ödüller

V.Ulusal Romatoloji Kongresinde sunulan ‘Osteoporozda Kemik mineral Yoğunluğu İsteme ve Tedavi Tercihlerine İlişkin Çalışma’ başlıklı çalışma Romatoloji Derneği Sözlü bildiri İkincilik Ödülü Antalya, (2004)

 

Hasta Bilgilendirme Notları

İltihaplı Romatizma ve Tedavi Yöntemleri

  https://www.youtube.com/watch?v=YXf9WjHoi4w&ab_channel=TOBBET%C3%9CHastanesi İltihaplı Romatizma ve Tedavi Yöntemleri...
Devamını Oku
tn_TNOmFe