Biyokimya ve Klinik Biyokimya

Klinik ortamda hastalık tanısını gerçekleştirebilmek için, ortaya çıkarılan veriler ile biyokimyasal analizlere ait sonuçların bütüncül sistemle değerlendirilmesi gerekir. Bu kapsamda tıbbi biyokimya laboratuvarında elde edilen negatif ya da pozitif sonuçlar, hastalığa dair tanı sürecinde yol gösterici, destek verici veya öncü olabilir. Böylece klinik bulgular ile biyokimyasal analiz sonuçlarına ait bulguların birbirini tamamlamanın ötesinde, bütünleşmiş bir olay olarak değerlendirilmektedir. 

Tıbbî biyokimya, hastalıkların tanınma sürecinde tamamlayıcı rol oynar. Bunun yanı sıra koruyucu hekimlik bakımından da son derece önemlidir. Kişilerin daha hastalık belirtilerini yaşamadan, tıbbi biyokimyasal açıdan incelemeye alınmaları sonucu elde edilen bulgular, ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek hastalıkların önceden saptanmasına yardımcı olur. Tıbbi biyokimya laboratuvarında, çeşitli hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde yapılan rutin testlerin dışında pek çok test uygulanır. 

tn_5PinuO

Dr. Öğr. Üyesi N. Yasemin Ardıçoğlu Akışın

Biyokimya ve Klinik Biyokimya
Randevu Oluştur C V Turk...

Makaleler