ELEKTROLİT ANORMALLİKLERİ

Acil Serviste sıvı elektrolit bozukluklarına yaklaşım Hücre içi katyonu K:150, Mg:40 mEq/L; Hücre içi anyonu P:120 mEq/L Hücre dışı katyonu Na:142, Cl:104 mEq/L; Hücre dışı anyonu HCO3: 30 mEq/L SERUM OSMOLARİTESİ: (2 x Na) + (glukoz/18) + (BUN/2.8) Na’un iki ile çarpılmasının nedeni, Cl ve HCO3 toplamının yaklaşık olarak Na’a eşit olmasıdır. Normal serum osmolaritesi 275-295 arasıdır. Volum kaybı iki mekanizmayı tetikler; P.Pituitar bölge aktivasyonu; ADH...
Keşfet

Acil Servisler

Acil servisler trajik olayların yanında komik hadiselerin de sıkça yaşandığı dinamik yerlerdir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirmemi takiben, 1999-2004 yılları arasında Acil Tıp Uzmanlığı asistanlığını memleketim olan Trabzon’da yaptığım için beş yıllık süre içinde başımdan birçok güldüren olaylar geçti. Bu olayları anlatmaya başlamadan önce Trabzon insanının karakterini daha iyi anlamanızı sağlayacak bir hikayeden bahsedeyim. Beniml...
Keşfet