tn_v4xANj

C V Turkish

ŞAHAN DEMİR

ŞAHAN DEMİR
Kalp Damar Cerrahisi Servis Sorumlu Hemşireliği – Kalp Damar Cerrahisi Vaka
Yönetim Hemşireliği

E-Mail Adresi: sdemir@tobbetuhastanesi.com.tr

EĞİTİM BİLGİLERİ VE KARİYERİ

Lisans: Kafkas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm

MESLEKİ DENEYİMİ

2013- … TOBB ETÜ Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Servis Sorumlu Hemşireliği – Kalp
Damar Cerrahisi Vaka Yönetim Hemşireliği

2010 – 2013 TOBB ETÜ Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Servis Hemşiresi

2007-2010 İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi, Erişkin ve Pediatri Kalp Damar Cerrahisi
Servis Hemşiresi

TIBBİ İLGİ ALANLARI

Hemşirelikte Yönetim

Kalp Damar Cerrahisi

KVC Vaka Yönetimi

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER VE KURULUŞLAR

Türk Hemşireler Derneği

Hasta Bilgilendirme Notları

tn_v4xANj