nilgün doğan

C V Turkish

Uzm. Hem. NİLGÜN DOĞAN

Uzm. Hem. NİLGÜN DOĞAN
ENFEKSİYON KONTROL SORUMLU HEMŞİRESİ

E-Mail Adresi: ndogan@tobbetuhastanesi.com.tr

Çalışma Saatleri: Hafta İçi: 08.30-18.00 Cumartesi: 08.30-13.00

EĞİTİM BİLGİLERİ VE KARİYERİ

Yüksek Lisans : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı (Mersin
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2007)

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu ( 2002)

Lise: Kırşehir Lisesi (1998)

MESLEKİ DENEYİMİ

2011- …… TOBB ETÜ Hastanesi (Enfeksiyon Kontrol Sorumlu Hemşireliği)

2010- 2011 Özel TOBB ETÜ Hastanesi (Süpervizör Hemşire)

2006-2010 Özel Mesa Hastanesi Süpervizör Hemşire

2004 – 2006 Özel Mesa Hastanesi servis hemşireliği ( Karma Cerrahi, Kardiyoloji, Üroloji,
Kardiyo Vasküler Cerrahi, Nöroloji, Beyin Cerrahi, Ortapedi, KBB).

2002-2004 Özel Bayındır Hastanesi (VİP servis hemşireliği)

TIBBİ İLGİ ALANLARI

Enfeksiyon Hastalıkları

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER VE KURULUŞLAR

Derneği Türk Hemşireler Derneği (THD)

Türkiye Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği

DAS (Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon) Derneği

Hasta Bilgilendirme Notları

nilgün doğan