Kalp Yetmezliği Merkezi

TOBB ETÜ Hastanesi

Kalp Yetmezliği Merkezi

TOBB ETÜ Hastanesi, Kalp Yetmezliği Merkezi ülkemizdeki ilk ve tek komple ( comprehensive ) kalp yetmezliği teşhis ve tedavi merkezidir.


Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan ortalama yaşam süresi beraberinde birçok kronik hastalık getirmektedir. Çeşitli nedenlerle gelişebilen “kalp yetersizliği” ilerleyen yaş ile birlikte yaşam kalitesini azaltan ve ömür beklentisini kısıtlayan önemli bir hastalıktır.


Merkezimizde kalp yetmezliği çeşitli branşların ( multidisipliner ) işbirliği ve koordinasyonu ile yapılmakta, teşhisten başlayarak en uygun tedavi yöntemleri birlikte uygulanmaktadır.


 • Tıbbi Tedavi
 • Kalp Pili ve ICD uygulamaları
 • Ablasyon işlemleri
 • EECP Tedavisi
 • Kalp Yetmezliği Cerrahisi
 • Koroner Bypass Cerrahisi
 • Anevrizma Cerrahisi
 • Kalp Kapak Cerrahisi
 • LVAD ( Suni kalp ile destek tedaviisi )
 • Kalp Transplantasyonu ( Nakli )
 • Kardiyak Rehabilitasyon
 • Hedef Beslenme Programları

Keywords

Related articles

“Closed” Method Aortic Aneurysm Endovascular Stent Treatment...

Endovascular Aortic Surgery is one of the best inventions in Cardiovascular Surgery during recent years. It reduced surgery risks and hospital stay considerably. Before the 2000s, Aortic Surgery was the most severe operation with the highest risk of complications. As technology is developing day by day, now, Aortic Surgeries can be performed with the closed method, easily.

4146 Times viewed

Share

TOBB ETU Hospital

Orthopedics and Traumatology and 47 more

Landline: +90 312 292 9900
Fax: +90 312 292 9910
E-mail: info@tobbetuhastanesi.com.tr