Migrende yeni tedavi seçenekleri: Migren iğneleri/ aşıları

Migrende yeni tedavi seçenekleri: Migren iğneleri/ aşıları

Yakın zamanda migren tedavisinde kullanılmak üzere iki yeni ilaç ülkemize geldi. Bu ilaçlar yurtdışında birkaç yıldır kullanımdaydı. Her ikisi de iğne şeklinde ve ayda bir uygulama ile migren ataklarını önlemeye yönelik tedaviler yani profilaksi tedavileri içerisinde yerini almış bulunuyor.

Bu ilaçların şimdiye kadarki migren tedavilerinden farkı tamamen migrene özgü ilaçlar olmaları.Migren sıradan bir baş ağrısı değil, toplumda %16, kadın popülasyonda ise %25 e varan sıklıkta görülen bir ağrı hastalığıdır (Ertaş ve ark 2012).Migren ağrısının oluşum mekanizmaları aydınlatıldıkça, bu mekanizmalar tedavi için hedeflenmiş ve son dekat içerisinde CGRP olarak kısalttığımız bir molekül üzerinden ilaç geliştirilmesi mümkün olmuştur. Yüksek sayıdaki hasta gruplarında yapılan geniş kapsamlı çok-merkezli çalışmalar bu ilaçların etkin olduklarını göstermiştir (Reuter ve ark 2018; Mulleners ve ark 2020). Hatta bu iğnelerin küme baş ağrısında da faydalı olabileceğini gösteren bazı çalışmalar mevcuttur (Goadsby ve ark 2019).

Bu iğnelerin migrende kullanımı Sağlık Bakanlığı tarafından yakın zamanda onaylanmıştır. Henüz SGK geri ödeme kapsamına girmemiş olmakla birlikte tedavi uygulamaları ve olumlu sonuçları yurtiçinde de elde edilmeye başlanmıştır.

Hastalara modern tıp içerisinden seçenek sunmak ve hastaları tıp dışı uygulamalara yönelmekten kurtarmak adına yeni ilaç gelişmelerini halkımıza duyuruyor, baş ağrısız günler diliyoruz.

Kaynaklar:

Ertas, M. ve ark. J Headache Pain 13, 147–157 (2012). https://doi.org/10.1007/s10194-011-0414-5

Reuter U. ve ark. Lancet. 2018 Nov 24;392(10161):2280-2287. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32534-0

Mulleners WM ve ark. Lancet Neurol. 2020 Oct;19(10):814-825. doi: 10.1016/S1474-4422(20)30279-9

Goadsby P ve ark. N Engl J Med. 2019 Jul 11;381(2):132-141. doi: 10.1056/NEJMoa1813440.