GREENLİGHT

GREENLİGHT

PROSTAT BÜYÜMESİ TEDAVİSİNDE

‘ GREENLIGHT ’

Yaşlanan demeyelim de yaş alan erkeklerde genel olarak hücresel, dokusal ve bedensel olarak bir küçülme hadisesi mevcutken bu duruma karşı olan tek organ prostattır. Zira ergenlik döneminden itibaren sperm için gerekli koşulların oluşmasını sağlayan prostat, 40’lı yaşlardan sonra büyümeye başlar ve çevresini sardığı idrar kanalını daraltarak idrar yapmakta zorlanma,gece ve veya gündüz idrar yapma sıklığında artma gibi rahatsız edici işeme şikayetlerine sebep olur.

Günümüzde prostatın iyi huylu büyümesinin tedavisi için ilaç tedavileri veya cerrahi tedaviler kullanılır. İlaç tedavileri kabaca iki gruba ayrılır. İlk gruptaki ilaçlar hastaların sadece şikayetlerini giderir. İlaç kullanılmadığı zaman şikayetler tekrarlayacağı için ve ömür boyu kullanım gerektirir. Diğer gruptaki ilaçlar prostat bezini küçültse de bu oran %20’ler civarında kaldığından ötürü etkinliği sınırlıdır. Günümüzde ilaç tedavileri, kesin ameliyat gerekliliği olmayan, cerrahi tedavi tercih etmeyen veya başka hastalıklar nedeniyle ameliyat olamayan hastaların şikayetlerinin azaltılması amacıyla kullanılır.

Cerrahi tedavilerdeki temel amaç prostatın işeme güçlüğüne sebep olan bölümünün ortadan kaldırılmasıdır. Bu noktada teknolojik gelişmeler ile uyumlu olarak en etkin ve en az zarar verici cerrahi seçenekler tercih edilir. Prostat dokusunun laser enerjisi kullanılarak yok edilmesi de bu seçeneklerden birisidir.

İşte bu laser enerji kaynaklarından bir olan GREENLIGHT hakkında kısa bilgiler;

  • Kullanılan laser enerjisinin kan hücrelerindeki hemoglobine yoğun duyarlılığından ötürü, işlem esnasında kanama olmamaktadır. Bu özelliği ile kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda da kullanılabilmektedir.
  • Laser ışınları 1-2 mm derine etki ettiğinden etkisi kontrol altındadır ve buharlaşan alanın altında yaygın hasar yapmaması nedeniyle de güvenlidir. Bu yüzden operasyon sonrası ereksiyon problemi görülmemektedir.
  • Lokal anesteziden genel anesteziye kadar pek çok anestezi seçeneği ile uygulanabildiğinden ötürü ameliyat olması gereken genel durumu bozuk yüksek riskli hastalar için önemli bir alternatiftir.
  • Greenlight laser sisteminin güvenliği Amerika Birleşik Devletlerinde tıbbi cihazların kullanılmasını denetleyen kuruluş olan FDA (Food and Drug Administration) tarafından onaylanmıştır.
  • Diğer cerrahi seçenekler ile karşılaştırıldığında Greenlight sonrası sondalı kalma ve günlük aktivitelere dönme süresi daha kısadır. Hastaların çoğunda idrar sondası 24 saat içerisinde alınır.
  • Çoğu hastada idrar sondasının alımını takiben işeme debisinde belirgin düzelme olur. Ancak cerrahi girişimlerden sonra iyileşme bir süreçtir. Güngüne işeme şikayetlerinde daha anlamlı düzelme olacaktır.
  • Operasyon sonrası sonda alındıktan sonra idrar yaparken yanma hissi, idrarda bir miktar kan görülmesi normaldir.
  • Operasyon sonrası 2 hafta boyunca ağır aktivitelerden (koşmak, ağır kaldırmak, bisiklete binmek gibi) kaçınılması, 4 hafta cinsel ilişkide bulunulmaması önerilir.
  • Tüm prostat cerrahilerinde olduğu gibi Greenlight operasyonunda da boşalma sırasında meninin mesane içine kaçması (retrograd ejekülasyon) görülebilir.
  • Greenlight uygulamalarının dezavantajı patolojik değerlendirme amacıyla doku elde edilememesidir. Prostat kanseri tedavisinin çok farklı olması nedeniyle, uygulama öncesi prostat kanseri olasılığının ekarte edilmesi gerekir.

Prostat büyümesi tedavisinde iyi bir değerlendirme, doğru ayırıcı tanı ve seçilecek tedavi yönteminin bireyselleştirilmesi önemlidir. Hastanın değerlendirildiği merkezde ayırıcı tanıya gitme ve değişik tedavi yöntemlerinin uygulanabiliyor olması hasta memnuniyeti ve elde edilecek sonuç açısından pozitif etkiler yaratır. Hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında iyi bilgilendirilmiş bir hasta, kendisi için en doğru tedavi yöntemine tedavisinden sorumlu hekimin de yönlendirmesiyle rahatlıkla karar verir.