tn_gJCz4h

C V Turkish

HÜLYA TONYA

HÜLYA TONYA
ACİL SERVİS SORUMLU HEMŞİRESİ

E-Mail Adresi:  htonya@tobbetuhastanesi.com.tr

EĞİTİM BİLGİLERİ VE KARİYERİ

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü

MESLEKİ DENEYİMİ

2010-Özel TOBB ETÜ Hastanesi (Acil Servis Sorumlu Hemşireliğ)

2004-2010 Özel MESA Hastanesi (Acil Servis Hemşiresi, Supervisor Hemşire, Acil Servis
Sorumlu Hemşireliği )

2001-2004 Başkent Üniversitesi (Anestezi Reanimasyon-Cerrahi Yoğun Bakım- Trans Yoğun
Bakım Hemşireliği)

TIBBİ İLGİ ALANLARI

Acil Servis Hemşireliği ( Yetişkin, Çocuk ), Yoğun Bakım, Adli Hemşirelik, Hemşirelikte
Yönetim Ve Liderlik

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER VE KURULUŞLAR

THD-MEMAR-G

Türk Hemşireler Derneği

Hasta Bilgilendirme Notları

tn_gJCz4h