Ablasyon ve TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Yaptıklarımız

Ablasyon ve TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Yaptıklarımız

Kardiyoloji alanında son 20 yılda dünya genelinde teşhis ve tedavi anlamında ciddi ilerleme kaydedilmiştir. Bu ilerleme özellikle girişimsel kardiyoloji üzerine olduğu görülmektedir.


Ablasyon ve TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Yaptıklarımız

1) Türkiye’de kalp hastalıkları ve bu hastalıkların teşhis ve tedavisine yönelik gelinen nokta hakkında bilgi verir misiniz?

Kardiyoloji alanında son 20 yılda dünya genelinde teşhis ve tedavi anlamında ciddi ilerleme kaydedilmiştir. Bu ilerleme özellikle girişimsel kardiyoloji üzerine olduğu görülmektedir. Böylelikle yıllardan beri süregelen ölümcül hastalıklar erken şekilde belirlenmekte ve çok hızlı işlemsel müdahaleler ile hastalar sağlığına kavuşmaktadırlar. Türk kardiyoloji hekimleri ise bu gelişmeleri yakından takip etmekte ve anında uygulamaya geçmektedirler. Bunlardan başlıcaları koroner anjiografi, kalp dışı arteriyel yapıların anjiografisi, elektrofizyoloji ve ablasyon işlemleri, kalp pili uygulamaları, cerrahisiz kalp deliği ve kalp kapağı değişim işlemleridir. Önümüzdeki yıllarda yeni teknolojilerle daha çeşitli tanı ve tedavi yöntemleri ortaya konulacaktır. Türk hekimleri olarak bizler de bu yenilikleri ülkemize getirme ve uygulama görevini başarıyla yerine getireceğiz.

2) Sizin kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile ilgili gerçekleştirdiğiniz tıbbi prosedürlerden kısaca bahseder misiniz?

TOBB Üniversitesi olarak merkezimizde Kardiyoloji alanında günümüz teknolojisinin imkan verdiği tüm teşhis ve tedavi işlemlerini yüksek bir başarı oranı ile gerçekleştirmekteyiz. Özellikle ritm bozukluğu teşhis ve tedavisinde uygulanan elektrofizyoloji ve ablasyon işlemleri başta olmak üzere, kalp pili ve ICD cihazlarının takılmasında yakaladığımız yüksek hasta volümü ile Türkiye’de önde gelen merkezlerden biri haline gelmiş bulunmaktayız. Özellikle Elektrofizyolojik işlemlerin daha az radyasyon ve daha yüksek başarı oranı ile yapılmasını sağlayan kalbin 3- boyutlu haritalamalı ablasyon işlemlerinde kardiyoloji ünitemiz en bilinir merkezlerden biri olmuştur. Ritim bozukluğu tedavisi amaçlı yaptığımız işlemler ile birlikte, uzun sureli hasta takipleri de önemli bir yer tutmaktadır. Merkezimizdeki hekimler tarafından belirlenen hasta bazlı takip aralıkları ile hastalarımızın ritim bozukluklarının tekrarlaması en az seviyeye indirilmiş durumdadır. Bunun yanında yukarıda bahsettiğimiz gibi koroner anjiografi, perifer anjiografi, cerrahisiz kalp deliği kapama ve kalp kapağı değişim işlemleri de başarılı şekilde kliniğimizde uygulanmaktadır.

3)Türkiye’de kalp ile ilgili teşhis ve tedavi hizmetlerinin fiyatlandırılmasında ya da geniş hasta kitlelerine ulaştırılmasında yaşanan sorunlar var mıdır? Açıklar mısınız?

Bilindiği üzere Türkiye’de genel sağlık sigortası, özel sağlık sigortaları ya da bireysel ödeme ile hastalar tedavilerini olabilmektedir. Hastanemizin, genel sağlık ve birçok özel sağlık sigortası ile anlaşması olduğu için geniş kitlelere hizmet sunulabilmektedir. Genel sağlık sigortası tarafından geri ödemesi sadece 3. Basamak sağlık merkezlerine kısıtlanan 3 boyutlu ablasyon, dondurma ile ablasyon gibi ritim bozukluğu tedavi işlemleri vardır. Üniversite hastanesi olmamızın avantajı ile 3. basamak sağlık hizmeti sunmaktayız ve bu sayede genel sağlık sigortasının ödeme yaptığı tüm işlemleri hastalarımıza eksiksiz sunabilmekteyiz. Geniş bir coğrafya üzerine kurulmuş olan Türkiye’nin, pahalı ve özellik gerektiren işlemleri özellikle kırsal bölgeye ulaştırılmasında zorluklar yaşadığı bilinmektedir. Ancak nitelikli işlemleri maliyet / etkinlik açısından değerlendirdiğimizde bu gibi işlemlerin belli merkezlerde yapılması ve dolayısıyla hastaların etkin şekilde bu merkezlere ulaşımının daha akılcı bir yaklaşım olduğu görünmektedir. TOBB Üniversitesi Hastanesi olarak başkentimiz Ankara’da merkezi bir konumda bulunuyor olmamızın avantajı ile tüm Türkiye hatta ülke dışından bile sağlık hizmeti isteyen hastalara ulaşım kolaylığı sunmaktayız.